Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Siyaset HDP’lı Aslan: öğretmenle ve memurlarla ilgili soru önergesi cevaplandı

HDP’lı Aslan: öğretmenle ve memurlarla ilgili soru önergesi cevaplandı

Haber Merkezi www.gaphaberleri.com Şanlıurfa (Rıha

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2016 Pazartesi 22:12
HDP’lı Aslan: öğretmenle ve memurlarla ilgili soru önergesi cevaplandı

HDP Batman milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın öğretmenlerin ve memurların yıpranma payı ile ilgili soru önergesi cevabı ektedir.

BATMAN MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ASLAN IN 74820 ESAS NUMARALI

YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan personelin fiili hizmet zammı (yıpranma payı);  01/10/2008 tarihi öncesi göreve başlayanlar açısından 5434 sayılı Kanunun 32 inci maddesi ile 01/10/2008 tarihi sonrası göreve başlayanlar acısından ise S510 sayılı Kanunun 40 inci maddesi ile düzenlenmiş olup kanuni düzenlemede öğretmen ünvanlı personel kapsam dışı tutulduğundan yararlanmamaktadır. Bilindiği gibi aralarında öğretmenlerinde yer aldığı tüm devlet memurlarının aylık ve diğer özlük hakları kanunlarla düzenlenmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin fiili hizmet zammı (yıpranma payı) ile özlük ve emeklilik yönünden verilecek haklardan yararlanması hususu, yasa çalışmaları çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir durumdur.

       Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100 uncu maddesine Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, tespit edilen çalışma saat ve süreleri merkezde Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde ise valiliklerce belirlenmektedir.

 

 

 BATMAN MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ASLAN IN 7/4816 ESAS NUMARALI

                                                        SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

 

    Kamu çalışanlarının hizmet içi ve dışındaki davranışlarının, resmi sıfatlarının gerektirdiği niteliklerle bağdaşır olması, devletin ve ülkenin menfaatlerini korumakla yükümlü olan kamu çalışanlarının Anayasa'ya ve kanunlara bağlı kalarak, davranışlarıyla kendilerine duyulan güveni zedelememeleri gerektiği,  bu çerçevede kamu çalışanlarının, kanunların suç saydığı eylemleri işlemek amacıyla kurulan örgüt veya yapılarla hiçbir şekilde ilişki içine giremeyeceği, bu yönde faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya teşekküle veya derneğe katılamayacağı ya da bunlara yardım ve yataklık edemeyeceği  657 sayılı  Devlet Memurları Kanununun 6 ıncı ve devamındaki maddelerde, Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları ile Hakları düzenlenmiş olup ayrıca memurlarca yapılmaması gereken hususlara yer verilmiştir.

    Kamu çalışanları, ilgili mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde hiyerarşik amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup bu görevlerin ilgili mevzuata göre yürütülmesinden amirlerine karşı sorumlu oldukları, amirlerin ise maiyetlerinde çalışanların görevlerini Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirip getirmediğinin takibini ve kontrolünü yapmakla yükümlüdürler.

   Bu itibarla, bahse konu hususlarda yasaklanmış fiil ve haller ortaya çıktığında hangi işlemin nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiği yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun disiplin hükümlerini muhtevi 124 üncü ve devamındaki maddelerde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kapsamda, sendikasına bakılmaksızın mevzuat hükümlerine aykırı harekete eden öğretmenler hakkında inceleme/soruşturma işlemleri yapılmaktadır.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık